Pentru Anfoss – Norway Hydropower Plant am dezvoltat 2 stavile, fiecare dintre ele cântărind peste 620t, având o lungime de 18m și o înălțime de 4,5m. Toleranța la lungime a fost doar 6mm, astfel încât am urmărit o precizie de 0,3mm/m.

El rămâne unul dintre cele mai complexe proiecte realizate de noi, din perspectiva tehnologiei de fabricație, a dimensiunilor și a termenelor limită. Pentru a oferi o imagine generală, acestea au fost cele mai mari stavile produse în Norvegia pentru o centrală hidroelectrică în ultimii 30 de ani.

Client

Anfoss Hydropower Plant reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte în sectorul hidroenergetică, implicând numeroase companii și autorități locale și naționale.

Industrie

Hidroenergetică

Țară

Norvegia

Dată

2014