STANDARDE
DE CALITATE
Află mai multe

Calitate muncă. Siguranță personal. Responsabilitate mediu.

Ikon Ideea urmărește mereu să mențină cele mai înalte standarde, asigurând astfel calitatea produsului livrat, siguranța optimă a angajaților, precum și conservarea mediului înconjurător. Procesele și punctele noastre de referință sunt revizuite în mod regulat, adeziunea la acestea fiind mereu verificată. Procesele și punctele noastre de referință sunt revizuite în mod regulat, adeziunea la acestea fiind mereu verificată. Deținem numeroase acreditări internaționale care confirmă eforturile noastre.

Certificări

Pentru a asigura calitatea proceselor noastre, am implementat și menținut numeroase sisteme de management care au fost certificate conform standardelor internaționale.
ISO 9001
Ikon Ideea este certificată de SRAC pentru aplicarea și păstrarea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2015.
ISO 14001
Am fost certificați de SRAC pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management de Mediu conform condițiilor din standardul ISO 14001:2015.
ISO 3834-2
Ikon Ideea este certificată de SRAC pentru aplicarea și păstrarea unui Sistem de Management de Mediu în conformitate cu standardul ISO 3834-2:2005.
ISO 45001
Suntem certificați de SRP pentru aplicarea și menținerea unui Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform condițiilor din referențialul ISO 45001:2018.
EN 1090-1
Conform atestării realizate de Rina Simtex OC, Controlul de Producție în Fabrică este în conformitate cu cerințele impuse de standardul EN 1090-1:2008.
EN 1090-2
Suntem certificați de Rina Simtex OC pentru fabricarea elementelor structurale metalice pentru Clasele de Execuție EXC1-3 în conformitate cu standardul EN 1090-2:2011.
AFF 1
AFF 1
Deținem un certificat de omologare tehnică feroviară de la AFER în relație cu structurile noastre metalice destinate infrastructurii feroviare.